Regulamin

I. Postanowienia Ogólne

Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym Silky Mood działającym pod adresem: www.silkymood.pl, prowadzony jest przez firmę SILKY MOOD z siedzibą w Katowicach przy ulicy T. Boya-Żeleńskiego 108. NIP 627-252-24-48.

II. Rejestracja i warunki dokonywania Zamówień

 1. Złożenie Zamówienia przez Klienta możliwe jest po:
  – wypełnieniu w sposób prawidłowy formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu,
  – zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Sklepu.
 2. Rejestracja jest jednorazowa. Przy każdym kolejnym zakupie Klient używa  ustalonego wcześniej na stronie Sklepu loginu i hasła.
 3. Login i hasło mają charakter poufny. Odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem ich przez Klienta osobom trzecim, ponosi tylko i wyłącznie Klient.
 4. Aktualizacja danych podanych przy rejestracji jest możliwa po wykorzystaniu przez Klienta ustalonego wcześniej loginu i hasła. Odpowiedzialność za brak aktualizacji danych ponosi Klient.
 5. Składając Zamówienie Klient akceptuje niniejszy Regulamin. Zamówienia w Sklepie Internetowym www.silkymood.pl można składać 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu za pośrednictwem Strony Internetowej www.silkymood.pl.
  W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty sklepu, rozmiarów, ilości oraz koloru poprzez „dodanie” ich do koszyka.
  Następnie w części zwanej „Koszykiem” należy wskazać:
  – zamawiany towar,
  – adres, na jaki ma być dostarczony towar oraz adres, na jaki ma zostać wystawiona fakura/paragon (mogą to być dwa różne adresy),
  – sposób dostawy,
  – sposób płatności.
  Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.

III. Realizacja Zamówień

 1. Złożenie Zamówienia na stronie Sklepu www.silkymood.pl przez Klienta jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.
 2. Należność za Towar oraz Koszt dostawy Towaru mogą być regulowane przez Klienta, jedynie według poniższych możliwości:
  przelewem na rachunek bankowy za pobraniem
 3. Formy płatności mogą ulec zmianie zgodnie z informacjami na stronie internetowej Sklepu (zgodnie z pkt. IV Regulaminu.).
 4. Czas realizacji Zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień, gdy:
  – nieprawidłowo wypełniony został formularz Zamówienia,
  – zamówienie złożone było z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
 6. Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę wraz z dokumentem sprzedaży jest to faktura VAT.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty w wysokości Ceny sprzedaży Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 8. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualne indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 9. Jeżeli wpłata nie zostanie zaksięgowana do 48h (dni robocze) od momentu złożenia zamówienia, zakup zostaje automatycznie anulowany.

IV.  Zasady płatności

 1. W przypadku płatności realizowanej przelewem bankowym lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu:
  – imię i nazwisko Klienta
  – numer Zamówienia.
  Należność należy przelać na rachunek bankowy:
  SILKY MOOD
  T. Boya-Żeleńskiego 108, 40-750 Katowice
  Konto bankowe: 09 1090 2024 0000 0001 0582 8559

V. Dostawa zamówionego Towaru

 1. Sprzedawca będzie realizował dostawy zamówionego Towaru w formie przesyłki.
 2. Czas realizacji zamówienia wynosi:
  płatność przelewem 2-14 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpływu należności na rachunku bankowym Sprzedającego
  płatność za pobraniem 2-14 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia
  Jeżeli wpłata nie zostanie zaksięgowana do 48h od momentu złożenia zamówienia, zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność towaru w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany e-mailem lub telefonicznie o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, zamiana na inny kolor lub model, anulowanie całości zamówienia). Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wysłania towaru poprzez kontakt z Infolinią.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki wynikające z przyczyn przez siebie niezawinionych, chyba że odpowiedzialność taka wynika z przepisów prawa.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronach sklepu internetowego, polegających na wyświetlaniu błędnych informacji. O zaistniałej sytuacji Klient, który złożył zamówienie zostanie powiadomiony mailowo.

VI. Wymiana i Zwrot Zakupionego Towaru

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) („Ustawa”), Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, na zasadzie wskazanej w pkt. VI.1., zarówno Sprzedawca jak i Klient będący konsumentem są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy. Warunkiem zwrotu jest otrzymanie od Kupującego Towaru oryginalnie zapakowanego, Towar nie może nosić śladów użytkowania.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru
 4. Klient za zgodą Sprzedawcy może w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru zwrócić lub wymienić Towar na inny.
 5. W przypadku wymiany Towaru, uiszczona zapłata za Towar w wysokości Ceny zostanie zaliczona na poczet Ceny nowo zamówionego Towaru.
 6. Jedyne koszty jakie ponosi Klient, to koszty wysyłki towaru do firmy SILKY MOOD ul. T. Boya-Żeleńskiego 108, 40-750 Katowice. Niezbędne jest również dołączenie do przesyłki faktury lub paragonu wraz z formularzem odstąpienia od umowy. Kupujący zobowiązany jest poinformować drogą e-mailową o chęci zwrotu przed wysyłką zwracanego towaru.
  Jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry przelewem, to zwrot należności nastąpi na konto Klienta, z którego została dokonana płatność bądź na konto podane w Formularzu  odstąpieniu od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni roboczych.
 7. Sprzedający gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Sklep nie zwraca kosztów wysyłki poniesionych przez Klienta w przypadku zwrotu towaru odsyłanego do sklepu..
  W chwili odbioru przesyłki, Klient powinien sprawdzić zawartość paczki w obecności kuriera, w celu sprawdzenia, czy zawartość odpowiada zamówieniu oraz czy nie nastąpiły uszkodzenia w trakcie transportu. W przypadku nie sprawdzenia zawartości paczki w obecności kuriera, reklamacje związane z w/w punktem nie będą uwzględniane. Jeśli nastąpi taka sytuacja należy sporządzić protokół uszkodzeń w obecności kuriera, poinformować nas o tym i odesłać przesyłkę na nasz adres.

  Pobierz załącznik: formularz zwrotu

VII. Reklamacja towaru

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014) wobec Klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
 2. Klient zgłaszając reklamację zobowiązany jest przesłać Towar wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem zwrotu oraz dowodem zakupu na adres:
  SILKY MOOD
  T. Boya-Żeleńskiego 108
  40-750 Katowice – z dopiskiem reklamacja.
 3. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie nie dłuższym niż 30 dni.Załącznik: formularz zwrotu

VIII. Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Za skutki zaistniałe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Klienta, w szczególności nieprawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego lub formularza zamówienia Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, wobec Klientów nie będących konsumentami, odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do strat i nie obejmuje utraconych korzyści, oraz nie może przekroczyć wysokości Ceny

IX. Ochrona danych osobowych

 1. Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) wyłącznie w celu realizacji Zamówień.
 2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym za pośrednictwem formularza Rejestracji i oznaczenia w nim odpowiedniej opcji. Informacje te przekazywane mogą być klientowi min. za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.
 3. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.
 4. Klient dokonujący zakupu w Sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail oraz na przetwarzanie przez sklep internetowy www.silkymood.pl oraz SILKY MOOD Sandra Wildner danych osobowych Klienta w celu przesyłania wiadomości drogą elektroniczną (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997)

X. Postanowienia końcowe

 1. Zmiany Regulaminu mogą być wprowadzane w dowolnym momencie.
 2. Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie wraz z ogłoszeniem go na stronie internetowej Sklepu.